iPhone - Funkcia Rozprávať autotext

background image

Funkcia Rozprávať autotext

Funkcia Rozprávať autotext číta počas písania na klávesnici zariadenia iPhone navrhované slová
a opravy.
Zapnutie a vypnutie funkcie Rozprávať autotext: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Prístupnosť > Rozprávať autotext.

Funkciu Rozprávať auto text je možné používať súčasne s funkciami VoiceOver alebo
Zväčšovanie.

165

Kapitola 31

Prístupnosť

background image

Mono zvuk