iPhone - Biela na čiernej

background image

Biela na čiernej

Funkcia Biela na čiernej obráti farby na displeji zariadenia iPhone, čo uľahčuje čítanie informácií
na obrazovke. Ak je funkcia Biela na čiernej zapnutá, obrazovka vyzerá ako fotografický negatív.
Obrátenie farieb obrazovky: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Čierna na
bielej.

Rozprávať výber