iPhone - Zmena vzhľadu knihy

background image

Zmena vzhľadu knihy

Niektoré knihy umožňujú zmeniť veľkosť a typ písma a farbu stránok.
Úprava jasu: Klepnutím v blízkosti stredu strany zobrazte ovládacie prvky a potom klepnite na

. Ak sa nezobrazuje , klepnite najskôr na

.

Úprava veľkosti a typu písma

Klepnutím v blízkosti stredu strany zobrazte ovládacie prvky a potom
klepnite na

. Klepnutím na Písma vyberte rez písma. Nie všetky knihy

podporujú zmenu písma.
Niektoré knihy umožňujú zmenu veľkosti písma, iba ak je iPhone
orientovaný na výšku.

Zmena farby strany a textu

Klepnutím v blízkosti stredu strany zobrazte ovládacie prvky, klepnite na

a potom klepnite na Téma. Toto nastavenie bude použité na všetky

knihy, ktoré ho podporujú.

Zapnutie alebo vypnutie
zarovnania textu a delenia slov

Prejdite do Nastavenia > iBooks. Niektoré knihy a PDF dokumenty nie je
možné zarovnať alebo v nich deliť slová.