iPhone - Usporiadanie knižnice

background image

Usporiadanie knižnice

Použite knižnicu na prezeranie a usporadúvanie vašich kníh a PDF dokumentov. Položky je
taktiež možné usporiadať do zbierok.

150

Kapitola 30

iBooks

background image

Presunutie knihy alebo PDF do zbierky: Prejdite do vašej knižnice a klepnite na Upraviť.
Vyberte položky, ktoré chcete presunúť, klepnite na Presunúť a vyberte zbierku.
Ak do knižnice pridáte knihu alebo PDF dokument, zobrazí sa v zbierke Knihy alebo PDF. Odtiaľ
ju môžete presunúť požadovanej zbierky. Môžete si vytvoriť rôzne druhy zbierok, napríklad
škola alebo práca, prípadne zbierku určenú na váš voľný čas.

Zobrazenie zbierky

Klepnite na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky a v
zozname zbierok vyberte novú zbierku.

Spravovanie zbierok

Zobrazte zoznam zbierok klepnutím na názov aktuálnej zbierky, ako
napríklad Knihy alebo PDF.
Vstavané zbierky kníh a PDF dokumentov nie je možné upravovať ani
vymazávať.

Triedenie knižnice

Klepnutím na stavový riadok prejdite do vrchnej časti obrazovky
a klepnite na

. Z ponuky v spodnej časti obrazovky vyberte jeden zo

spôsobov radenia.

Vymazanie položky z knižnice

Klepnite na Upraviť, označte knihy alebo PDF dokumenty určené na
vymazanie (zobrazí sa vedľa nich znak zaškrtnutia). Klepnite na Vymazať.
Po skončení klepnite na Hotovo.
Ak vymažete zakúpenú knihu, môžete si ju znovu stiahnuť v iBookstore,
v časti „Purchases“ (Zakúpené).

Vyhľadávanie kníh

Prejdite do knižnice. Klepnutím na stavový riadok prejdite do hornej časti
obrazovky a potom klepnite na . Vyhľadávanie hľadá názvy kníh a mená
autorov.

151

Kapitola 30

iBooks