iPhone - Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom

background image

Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom

Aplikácia iBooks umožňuje odosielať kópie PDF dokumentu emailom a tlačiť celý PDF dokument
alebo jeho časť na podporovanej tlačiarni.

PDF dokumenty môžete posielať emailom alebo tlačiť, neplatí to však pre knihy.
Odoslanie PDF dokumentu emailom: Otvorte PDF, klepnite na a vyberte Odoslať emailom.
Zobrazí sa nová správa s PDF dokumentom v prílohe. Po zadaní adresy a dopísaní správy
klepnite na Odoslať.

Tlačenie PDF

Otvorte PDF, klepnite na

a vyberte Tlačiť. Vyberte tlačiareň, rozsah

tlačených strán, počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. Viac informácií
nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 29.