iPhone - Synchronizácia kníh a PDF dokumentov

background image

Synchronizácia kníh a PDF dokumentov

Pomocou iTunes synchronizujte svoje knihy a PDF dokumenty medzi zariadením iPhone a
svojim počítačom. V iTunes môžete tiež kupovať knihy v obchode iTunes Store. Keď je iPhone
pripojený k počítaču, panel Knihy vám umožňuje vybrať si položky určené na synchronizáciu.
Do vašej knižnice iTunes môžete taktiež pridať ePub knihy (bez DRM ochrany) a PDF dokumenty.
Knihy vo formáte PDF a ePub sú k dispozícii na webe.
Synchronizácia ePub kníh alebo PDF dokumentov so zariadením iPhone: V iTunes na vašom
počítači vyberte Súbor > Pridať do knižnice a vyberte súbor. V paneli Knihy v iTunes vyberte
knihu alebo PDF dokument a potom spustite synchronizáciu.

Ak chcete rýchlo a bez synchronizácie pridať knihu alebo PDF dokument do aplikácie iBooks,
pošlite ho sami sebe emailom z počítača. Na zariadení iPhone otvorte emailovú správu, podržte
prst na prílohe a v zobrazenom menu vyberte možnosť „Otvoriť v iBooks”.