iPhone - Používanie iBookstore

background image

Používanie iBookstore

iBookstore otvoríte klepnutím na Obchod v aplikácii iBooks. Môžete si tu prezerať populárne
alebo najpredávanejšie knihy a vyhľadávať knihy podľa autora alebo témy. Ak nájdete knihu,
ktorá sa vám zapáči, môžete si ju zakúpiť a stiahnuť.

Poznámka: Niektoré funkcie obchodu iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.
Zakúpenie knihy: Nájdite knihu, ktorú hľadáte, klepnite na cenu, potom na položku Kúpiť
knihu, alebo ak je zadarmo, na položku Získať knihu.

Získanie informácií o knihe

Môžete si prečítať súhrnné informácie o knihe, prečítať si recenzie a pred
zakúpením si stiahnuť ukážku z knihy. Po zakúpení knihy môžete napísať
svoju vlastnú recenziu.

Stiahnutie už zakúpenej položky

Klepnite na „Purchased“ (Zakúpené).
Položku môžete stiahnuť aj počas prezerania obsahu, jednoducho
klepnite na „Download“ (Stiahnuť) na mieste, kde je obvykle zobrazená
cena.

Automatické sťahovanie položiek
zakúpených na ostatných iOS
zariadeniach a počítačoch

Prejdite do Nastavenia > Store a vyberte druhy zakúpených položiek,
ktoré chcete automaticky sťahovať.

147