iPhone - Vyhľadávanie

background image

Vyhľadávanie na iPhone: Prejdite na obrazovku Vyhľadávanie. (Na hlavnej ploche prejdite
prstom zľava doprava, prípadne stlačte tlačidlo Domov .) Zadajte text do vyhľadávacieho poľa.

Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnite na položku
v zozname výsledkov vyhľadávania pre jej otvorenie. Klepnutím na Hľadať skryjete klávesnicu
a zobrazíte viac výsledkov.

Ikony vedľa výsledkov vyhľadávania zobrazujú aplikáciu, z ktorej pochádzajú výsledky.

iPhone môže na základe predchádzajúcich vyhľadávaní zobraziť Naj výsledok. Výsledky
vyhľadávania v Safari zahŕňajú možnosť vyhľadávania na webe alebo vo Wikipédii.

Aplikácia

Spotlight prehľadáva

Kontakty

Mená, priezviská a názvy spoločností

Mail

Polia Od, Pre a Predmet a text správ vo všetkých účtoch

Kalendár

Všetky názvy udalostí, pozvánky, miesta a poznámky

Hudba

Hudbu (názvy skladieb a albumov, mená interpretov), názvy podcastov,
videí a audiokníh

Správy

Mená a text správ

Poznámky

Text poznámok

Pripomienky

Názvy

Vyhľadávanie zároveň prebieha aj v názvoch natívnych a nainštalovaných aplikácií, takže ak
máte vo vašom iPhone veľa aplikácií, môžete použiť Vyhľadávanie na vyhľadanie a spustenie
aplikácie.

Spúšťanie aplikácií pomocou
vyhľadávania

Zadajte názov aplikácie a potom na ňu klepnite vo výsledkoch
vyhľadávania, čím ju spustíte.

Na špecifikovanie vyhľadávaného obsahu a poradia zobrazených výsledkov použite nastavenie
Spotlight vyhľadávanie. Viac v časti „Vyhľadávanie Spotlight“ na strane 177.

30

Kapitola 3

Základy