iPhone - Twitter

background image

Prihlásenie sa do Twitter účtu alebo jeho vytvorenie: Prejdite do Nastavenia > Twitter. Zadajte
užívateľské meno a heslo existujúceho účtu, prípadne klepnite na Vytvoriť nový účet.

Odoslanie fotky, videa alebo
webovej stránky ako Tweetu

Zobrazte položku, klepnite na

a potom klepnite na Tweet. Ak

nie je

zobrazené, klepnite na obrazovku.
Ak chcete pripojiť aj vašu polohu, klepnite na Pridať polohu. Lokalizačné
služby musia byť zapnuté v Nastavenia > Lokalizačné služby.

Odoslanie polohy v aplikácii Mapy
ako Tweetu

Klepnite na značku polohy, klepnite na

, klepnite na Zdieľať polohu

a potom klepnite na Tweet.

Pridanie aktuálnej polohy do
Tweetu

Klepnite na . Lokalizačné služby musia byť zapnuté v Nastavenia >
Lokalizačné služby.

Pridanie užívateľským mien
a fotiek z Twittera do kontaktov

Prejdite do Nastavenia > Twitter a potom klepnite na Aktualizovať
kontakty.

Zapnutie alebo vypnutie Twittera
pre aplikácie Fotky alebo Safari

Prejdite do Nastavenia > Twitter.

Počas písania Tweetu je v pravom dolnom rohu obrazovky aplikácie Twitter zobrazený počet
zostávajúcich znakov. Prílohy použijú časť zo 140 znakov Tweetu.

Aplikáciu Twitter môžete používať na zverejňovanie Tweetov, prezeranie vašej časovej osi,
vyhľadávanie aktuálnych tém a ďalšie činnosti.
Inštalácia aplikácie Twitter: Prejdite do Nastavenia > Twitter a potom klepnite na Inštalovať.

Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní aplikácie Twitter, otvorte aplikáciu, klepnite na tlačidlo
Viac (...), klepnite na Účty a Nastavenia, klepnite na Nastavenia a potom klepnite na Manuál.

33

Kapitola 3

Základy