iPhone - Tlačenie

background image

Funkcia AirPrint využíva sieť Wi-Fi na bezdrôtové odosielanie tlačových úloh do tlačiarne. iPhone
a tlačiareň musia byť pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.
Tlačenie dokumentu: Klepnite na , alebo (v závislosti od používanej aplikácie) a potom
klepnite na tlačiť. Vyberte tlačiareň a možnosti tlače a potom klepnite na Tlačiť.

Zobrazenie stavu tlačovej úlohy

Stlačte tlačidlo Domov dvakrát a potom klepnite na Centrum tlače.

Počas tlačenia dokumentu sa aplikácia Centrum tlače zobrazí medzi poslednými používanými
aplikáciami. Odznak na aplikácii zobrazuje celkový počet dokumentov čakajúcich na vytlačenie.

Ak tlačíte viac ako jeden dokument, vyberte tlačovú úlohu pre zobrazenie zhrnutia jej stavu.

Zrušenie tlačovej úlohy

Stlačte tlačidlo Domov dvakrát, klepnite na Centrum tlače, vyberte
tlačovú úlohu (ak tlačíte viac ako jeden dokument) a potom klepnite na
Zrušiť tlač.

29

Kapitola 3

Základy

background image

Vyhľadávanie

Vyhľadávať môžete v mnohých aplikáciách na iPhone, vrátane aplikácií Mail, Kalendár, Hudba,
Poznámky, Správy, Pripomienky a Kontakty. Vyhľadávať môžete len vo vybranej aplikácii, alebo
vo všetkých aplikáciách zároveň.