iPhone - Ovládanie hlasom

background image

Ovládanie hlasom

Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby
pomocou hlasových príkazov. Na iPhone 4S môžete na ovládanie zariadenia iPhone pomocou
hlasu použiť aj Siri. Viac v časti kapitola 4, „Siri,“ na strane 40.

Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Ovládanie hlasom nie je
dostupné na iPhone 4S, keď je zapnutá funkcia Siri.

Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov , až kým sa nezobrazí
obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné
tlačidlo na iPhone slúchadlách.

Pre správne fungovanie Ovládania hlasom:

Hovorte do mikrofónu zariadenia iPhone tak, ako by ste telefonovali. Môžete použiť aj

Â

mikrofón vašej Bluetooth náhlavnej sady alebo kompatibilnej Bluetooth sady do auta.
Hovorte prirodzene a zrozumiteľne.

Â

Vyslovujte len príkazy pre iPhone a názvy, mená alebo čísla. Príkazy vyslovujte s krátkymi

Â

pauzami.
Používajte celé mená.

Â

Ďalšie informácie o používaní hlasového ovládania, vrátane informácií o používaní hlasového
ovládania v rôznych jazykoch, nájdete na adrese support.apple.com/kb/HT3597.

Ovládanie hlasom automaticky očakáva príkazy v jazyku, aký je nastavený pre iPhone (prejdite
do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk). Nastavenia Ovládania hlasom vám
umožňujú meniť jazyk hovorených príkazov. Pre niektoré jazyky sú dostupné rôzne formy
a nárečia.
Zmena krajiny alebo jazyka: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie
hlasom a klepnite na požadovaný jazyk alebo krajinu.

Ovládanie hlasom je pre hudbu vždy zapnuté, no z bezpečnostných dôvodov môžete vypnúť
Hlasové vytáčanie, keď je iPhone zamknutý.
Vypnutie Hlasového vytáčania, keď je iPhone zamknutý: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné
> Uzamykanie heslom a vypnite Hlasové vytáčanie. Ak chcete použiť Hlasové vytáčanie,
odomknite iPhone.

Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 59 a „Používanie Siri alebo ovládania hlasom
s aplikáciou Hudba“ na strane 83.

31

Kapitola 3

Základy