iPhone - Bezpečnostné funkcie

background image

Bezpečnostné funkcie

Bezpečnostné funkcie vám pomáhajú chrániť informácie uložené v iPhone.

Heslá a ochrana dát

Môžete nastaviť heslo, ktoré bude potrebné zadať pri každom zapnutí alebo zobudení
zariadenia iPhone.

37

Kapitola 3

Základy

background image

Nastavenie hesla: Prejdite do časti Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a
zadajte štvorciferné heslo. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. iPhone bude odteraz na
odomknutie alebo na zobrazenie nastavení hesla požadovať zadanie hesla.
Nastavením hesla zapnete ochranu dát. Ochrana dát využíva vaše heslo ako kľúč na šifrovanie
emailových správ a ich príloh uložených v iPhone. (Ochranu dát môžu používať aj niektoré
aplikácie dostupné z App Store). Upozornenie v dolnej časti obrazovky Uzamykanie heslom
v nastaveniach indikuje, či je ochrana dát zapnutá.
Ak chcete zlepšiť zabezpečenie vášho zariadenia iPhone, vypnite funkciu Jednoduché
heslo a používajte dlhšie heslo, ktoré je tvorené kombináciou číslic, písmen, interpunkcie
a špeciálnych znakov. Viac v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 177.

Dôležité:

Ak chcete povoliť ochranu dát na zariadení iPhone 3GS, ktoré nebolo dodané so

systémom iOS 4 alebo novšou verziou, musíte na ňom obnoviť iOS. Viac v časti „Aktualizácia a
obnova softvéru na zariadení iPhone“ na strane 188.
Vypnutie Hlasového vytáčania, keď je iPhone zamknutý: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné
> Uzamykanie heslom a vypnite Hlasové vytáčanie. Ak chcete použiť Hlasové vytáčanie,
odomknite iPhone.

Nájsť môj iPhone

Funkcia Nájsť môj iPhone vám umožňuje nájsť a zabezpečiť svoj iPhone pomocou bezplatnej
aplikácie Nájsť môj iPhone na inom iPhone, iPade alebo iPode touch, prípadne pomocou Macu
alebo PC s webovým prehliadačom prihláseným na stránke www.icloud.com alebo
www.me.com.

Nájsť môj iPhone zahŕňa možnosti:

Â

Lokalizáciu na mape: Zobrazte približnú polohu zariadenia iPhone na mape.

Â

Odoslanie správy alebo prehranie zvuku: Umožňuje vám napísať správu, ktorá sa zobrazí na
obrazovke zariadenia iPhone, alebo prehrávať zvuk pri plnej hlasitosti počas dvoch minút, aj
keď je prepínač Zvoniť/Ticho prepnutý na tichý režim.

Â

Zamknutie heslom na diaľku: Umožňuje vám na diaľku zamknúť váš iPhone a vytvoriť
4-miestne heslo, ak ste ho už nemali nastavené.

Â

Vymazanie na diaľku: Umožňuje vám chrániť vaše súkromie vymazaním všetkých médií
a dát na iPhone. Zároveň na ňom budú obnovené pôvodné nastavenia.

Dôležité:

Predtým, ako bude možné používať tieto funkcie, musí byť funkcia Nájsť môj iPhone

zapnutá buď v nastaveniach iCloudu, alebo v nastaveniach MobileMe na vašom iPhone. Nájsť
môj iPhone môžete zapnúť len v jednom účte.

Zapnutie funkcie Nájsť môj iPhone
pomocou iCloudu

Prejdite do Nastavenia > iCloud a zapnite Nájsť môj iPhone.

Zapnutie funkcie Nájsť môj iPhone
pomocou MobileMe

Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, klepnite na MobileMe
účet a potom zapnite Nájsť môj iPhone.

Viac v časti „iCloud“ na strane 17 alebo „Nastavenie emailových a ďalších účtov“ na strane 16.

38

Kapitola 3

Základy