iPhone - Batéria

background image

Batéria

iPhone obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu.

Nabíjanie batérie

UPOZORNENIE:

Viac informácií o bezpečnom nabíjaní batérie iPhone, nájdete v príručke

Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple.com/sk_SK/manuals/iphone/.

Kapacitu batérie a stav nabíjania batérie zobrazuje ikona v pravom hornom rohu obrazovky.
Nabitie batérie môžete zobraziť aj v percentách. Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky
a zapnite nastavenie v časti Používanie batérie.

Nabíjanie batérie: Pripojte iPhone do elektrickej zásuvky pomocou priloženého USB kábla
a USB sieťového adaptéra.

Poznámka: Pripojením zariadenia iPhone k napájaniu môžete spustiť zálohovanie na iCloud
alebo bezdrôtovú synchronizáciu s iTunes. Viac v časti „Zálohovanie iPhonu“ na strane 186 a
„Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.

36

Kapitola 3

Základy

background image

Nabíjanie batérie a synchronizácia zariadenia iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču
pomocou priloženého kábla Dock konektor - USB. Prípadne pripojte iPhone k vášmu počítaču
pomocou priloženého kábla a docku (predávaný samostatne).
Pokiaľ vaša klávesnica nemá vysokovýkonný USB 2.0 port, musíte iPhone pripojiť k USB 2.0 portu
priamo na vašom počítači.

Dôležité:

Batéria zariadenia iPhone sa môže vybiť, ak je iPhone pripojený k počítaču, ktorý je

vypnutý, prípadne sa nachádza v režime spánku alebo v úspornom režime.

Ak nabíjate batériu počas synchronizácie zariadenia iPhone, môže nabíjanie trvať dlhšiu dobu.

Dôležité:

Ak je batéria zariadenia iPhone takmer úplne vybitá, môže sa zobraziť jeden

z nasledujúcich obrázkov, ktoré signalizujú, že sa iPhone pred akýmkoľvek ďalším použitím
potrebuje nabíjať po dobu približne 10 minút. Ak je iPhone takmer úplne vybitý, jeho displej
môže ostať vypnutý po dobu až 2 minút, kým sa na ňom zobrazí jeden zo stavových obrázkov
signalizujúcich vybitie batérie.

Zvýšenie výdrže batérie

iPhone používa batériu typu li-ion. Viac informácií o predĺžení životnosti batérie zariadenia
iPhone nájdete na www.apple.com/batteries.

Výmena batérie

Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a je možné, že budete musieť
batériu po čase vymeniť. Batériu v iPhone nemôže vymieňať užívateľ, ale len pracovník
autorizovaného servisu. Navštívte www.apple.com/sk/batteries/replacements.html.