iPhone - Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom

background image

Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom

Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom, ktoré sú súčasťou balenia zariadenia iPhone,
obsahujú mikrofón, tlačidlá hlasitosti a integrované tlačidlo umožňujúce jednoducho
odpovedať na hovory a ovládať prehrávanie audia a videa.

Po pripojení slúchadiel môžete počúvať hudbu a telefonovať. Stlačením stredného tlačidla
slúchadiel ovládate prehrávanie hudby a môžete odpovedať na hovory aj v prípade, ak je iPhone
zamknutý.

Pozastavenie skladby alebo videa

Stlačte stredné tlačidlo. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte
prehrávanie.

Skok na ďalšiu skladbu

Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe.

Návrat na predchádzajúcu skladbu Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe.

Rýchle prevíjanie dopredu

Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe a podržte ho.

Prevíjanie dozadu

Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe a podržte ho.

Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlá + alebo –.

Odpovedanie na prichádzajúci
hovor

Stlačte stredné tlačidlo.

Ukončenie prebiehajúceho hovoru Stlačte stredné tlačidlo.

Zamietnutie prichádzajúceho
hovoru

Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho
pustite. Dve hlboké pípnutia potvrdia odmietnutie hovoru.

Prepnutie na prichádzajúci alebo
podržaný hovor a podržanie
prebiehajúceho hovoru

Stlačte stredné tlačidlo. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na
pôvodný hovor.

Prepnutie na prichádzajúci alebo
podržaný hovor a ukončenie
prebiehajúceho hovoru

Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho
pustite. Dve hlboké pípnutia potvrdia ukončenie prvého hovoru.

Spustenie Siri alebo ovládania
hlasom

Stlačte a podržte stredné tlačidlo. Viac v časti kapitola 4, „Siri,“ na strane 40
alebo „Ovládanie hlasom“ na strane 31.

Ak práve používate slúchadlá a niekto vám volá, vyzváňací tón bude znieť nielen z reproduktora
zariadenia iPhone, ale aj v slúchadlách.

AirPlay