iPhone - AirPlay

background image

Hudbu, fotky a videá môžete bezdrôtovo streamovať do vášho HDTV zariadenia pomocou
funkcie AirPlay a zariadenia Apple TV. AirPlay môžete zároveň použiť na streamovanie audia na
základňu Airport Express. Ďalšie zariadenia s podporou AirPlay sú dostupné od výrobcov tretích
strán. Pre viac informácií navštívte online obchod Apple Store.
Streamovanie obsahu na zariadenie podporujúce AirPlay: Spustite video, prezentáciu alebo
hudbu, potom klepnite na a vyberte AirPlay zariadenie. Po spustení streamovania môžete
ukončiť aplikáciu, ktorá prehráva obsah.

34

Kapitola 3

Základy

background image

iPhone a zariadenie podporujúce AirPlay musia byť pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.

Rýchly prístup k ovládaniu AirPlay Ak je zapnutá obrazovka, stlačte tlačidlo Domov dvakrát a prejdite

rolovaním do ľavej časti panela multitaskingu.

Prepnite výstup z AirPlay späť na
iPhone.

Klepnite na

a vyberte iPhone.

Na iPhone 4S môžete zrkadliť obrazovku zariadenia iPhone na TV pomocou zariadenia Apple TV.
Všetko to, čo vidíte na obrazovke iPhonu sa zobrazí aj na TV.
Zrkadlenie obrazovky iPhonu na TV: Klepnite na v ľavej časti panela multitaskingu, vyberte
Apple TV a potom klepnite na tlačidlo Zrkadlenie.

Ak je zapnuté zrkadlenie AirPlay, zobrazí sa vo vrchnej časti obrazovky zariadenia iPhone 4S
modrá lišta. Obrazovku zariadenia iPhone môžete na TV zrkadliť aj pomocou kábla. Viac v časti
„Prehrávanie videí na TV“ na strane 136.

Bluetooth zariadenia

So zariadením iPhone môžete použiť bezdrôtovú Apple klávesnicu a ďalšie Bluetooth zariadenia,
ako sú Bluetooth náhlavné sady, sady do auta a stereo slúchadlá. Bluetooth slúchadlá výrobcov
tretích strán môžu podporovať ovládanie hlasitosti a prehrávania. Pozrite si dokumentáciu
dodanú s týmito Bluetooth zariadeniami. Podporované Bluetooth profily nájdete na adrese
support.apple.com/kb/HT3647.