iPhone - Čistenie iPhonu

background image

Čistenie iPhonu

Akonáhle sa iPhone dostane do kontaktu s akýmikoľvek látkami, ktoré spôsobujú fľaky, ako
napríklad atrament, farbivá, make-up, špina, jedlo, oleje a kozmetické vody, okamžite ho
vyčistte. Ak chcete vyčistiť iPhone , odpojte od neho všetky káble a vypnite iPhone (podržte
tlačidlo Zap./Vyp. a prstom potiahnite prepínač na obrazovke). Použite mäkkú, navlhčenú
handričku, ktorá neuvoľňuje vlákna. Zabráňte tomu, aby sa do otvorov dostala voda. Na čistenie
zariadenia iPhone nepoužívajte čistiace prostriedky na okná a pre domácnosť, stlačený vzduch,
aerosólové spreje, rozpúšťadlá, alkohol, amoniak alebo abrazívne látky. Predný kryt (iPhone 3GS)
a predný a zadný kryt (iPhone 4S a iPhone 4) sú vyrobené zo skla so špeciálnou povrchovou
úpravou, ktorá odpudzuje mastnotu. Tieto povrchy jednoducho očistite mäkkou tkaninou, ktorá
neuvoľňuje vlákna. Schopnosť tejto povrchovej úpravy odpudzovať mastnotu časom vyprchá
a čistenie displeja drsným materiálom ju môže ešte viac poškodiť, prípadne poškriabať sklo.

Ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie so zariadením iPhone nájdete v príručke iPhone
Dôležité informácie o produkte
na adrese support.apple.com/sk_SK/manuals/iphone/.