iPhone - Tréning s Nike + iPod

background image

Tréning s Nike + iPod

Po aktivácii Nike + iPod a vložení senzora Nike + iPod do topánky Nike + ready môžete začať
zbierať tréningové dáta.

Dôležité:

Predtým, ako začnete trénovať, by ste sa mali poradiť s vaším lekárom a absolvovať

kompletné vyšetrenie. Pred každým tréningom by ste sa mali zahriať alebo natiahnuť. Trénujte
opatrne. Ak chcete počas behu upraviť zariadenie, spomaľte. Ak počas tréningu pocítite bolesti,
závrate, nevoľnosť, vyčerpanie alebo vám dochádza dych, mali by ste okamžite zastaviť. Počas
trénovania preberáte zodpovednosť za riziká spojené s fyzickým zaťažením, vrátane akýchkoľvek
zranení, ktoré môžu byť dôsledkom tréningových aktivít.
Trénovanie s Nike + iPod: Otvorte Nike + iPod, klepnite na Tréningy a vyberte tréning. Zber dát
bude pokračovať aj keď je iPhone v režime spánku.

Pozastavenie tréningu
a pokračovanie v tréningu

Ak bol váš tréning prerušený, zobuďte iPhone a klepnite na na
zamknutej obrazovke. Ak ste pripravení pokračovať, klepnite na .

Ukončenie tréningu

Zobuďte iPhone, klepnite na a potom klepnite na Skončiť tréning.

Zmena nastavení tréningu

Prejdite do Nastavenia > Nike + iPod.

Kalibrácia Nike + iPod