iPhone - Pripojenie senzora

background image

Pripojenie senzora

Tréningové dáta aplikácie Nike + iPod sú založené na signále zo senzora (dostupný osobitne),
ktorý je pripojený k bežeckej obuvi. Pri prvom spustení tréningu budete vyzvaný na aktiváciu
vášho senzora, čím dôjde k automatickému pripojeniu senzora k iPhonu. Na pripojenie senzora
k iPhonu môžete použiť aj nastavenia Nike + iPod.

Nike + iPod dokáže naraz pripojiť iba jeden senzor. Ak chcete použiť iný senzor, použite na jeho
pripojenie nastavenia Nike + iPod.

145

background image

Pripojenie senzora k iPhonu: Vložte senzor do vašej topánky a potom prejdite do Nastavenia >
Nike + iPod > Senzor.

Pripojenie iného senzora k iPhonu Prejdite do Nastavenia > Nike + iPod > Senzor a klepnite na Pripojiť nový.