iPhone - Odosielanie tréningových dát na stránku nikeplus.com

background image

Odosielanie tréningových dát na stránku nikeplus.com

Na stránke nikeplus.com môžete sledovať vaše pokroky v čase, prezerať si rekordy vašich
predošlých tréningov, nastaviť a sledovať ciele a porovnávať vaše výsledky s ostatnými. Môžete
dokonca súťažiť online s ďalšími užívateľmi služby Nike + iPod.
Bezdrôtové odosielanie tréningových dát z iPhonu na nikeplus.com: S iPhonom pripojeným
na internet vyberte Nike + iPod, klepnite na História a potom klepnite na „Odoslať do Nike+“.

Zobrazenie tréningov na nikeplus.
com

V Safari otvorte nikeplus.com, prihláste sa do vášho účtu a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.

146

Kapitola 29

Nike + iPod

background image

iBooks

30