iPhone - Kalibrácia Nike + iPod

background image

Aby bola zabezpečená presnosť tréningových dát, môžete skalibrovať Nike + iPod na dĺžku
vášho kroku počas behu alebo chôdze.
Kalibrácia Nike + iPod: Nahrajte bežecký tréning alebo chôdzu na trati so známou dĺžkou
(minimálna dĺžka je 400 metrov). Potom po klepnutí na Skončiť tréning klepnite na Kalibrovať na
obrazovke so zhrnutím a zadajte skutočnú dĺžku trasy, ktorú ste práve prebehli alebo prešli.

Obnovenie predvolenej kalibrácie Prejdite do Nastavenia > Nike + iPod.