iPhone - Zdieľanie nahrávok s vaším počítačom

background image

Zdieľanie nahrávok s vaším počítačom

Aplikácia iTunes synchronizuje nahrávky s vašou knižnicou iTunes po pripojení zariadenia
iPhone k počítaču.

Nahrávky zostanú po synchronizácii s iTunes uložené v aplikácii Diktafón, až kým ich
nevymažete. Ak vymažete nahrávku zo zariadenia iPhone, nebude vymazaná z playlistu
Nahrávky v iTunes. Ak však vymažete nahrávku z iTunes, táto bude vymazaná zo zariadenia
iPhone pri najbližšej synchronizácii s iTunes.
Synchronizácia nahrávok s iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču a v zozname zariadení
v iTunes vyberte iPhone. Vo vrchnej časti obrazovky vyberte Hudba (medzi Aplikácie a Filmy),
vyberte Synchronizovať hudbu, vyberte možnosť „Zahrnúť nahrávky“ a kliknite na Použiť.

Nahrávky z iPhonu sa zobrazia v playliste Nahrávky v iTunes.

144

Kapitola 28

Diktafón

background image

Nike + iPod

29