iPhone - Spravovanie a zdieľanie nahrávok

background image

Spravovanie a zdieľanie nahrávok

Nahrávka je označená časom, kedy bola zaznamenaná.
Označenie nahrávky popisom: Klepnite na vedľa nahrávky, klepnite na na obrazovke Info
a potom vyberte popis, prípadne vyberte Vlastný.

Vymazanie nahrávky

Klepnite na nahrávku v zozname a potom klepnite na Vymazať.

Zobrazenie informácií o nahrávke

Klepnite na

vedľa nahrávky.

Odoslanie nahrávky emailom
alebo v textovej správe

Klepnite na nahrávku v zozname a potom klepnite na Zdieľať.

143

Kapitola 28

Diktafón