iPhone - Počúvanie nahrávok

background image

Počúvanie nahrávok

Prehratie nahrávky: Klepnite na , klepnite na nahrávku a potom klepnite na . Pre
pozastavenie prehrávania klepnite na .

Orezať alebo upraviť

popis nahrávky.

Vypočutie si nahrávky.

Pripojiť nahrávku k

emailovej alebo textovej

správe.

Potiahnite pre prechod na

ľubovoľnú časť.

Prepnúť medzi reproduktorom a prijímačom.

Skok na ľubovoľný bod v nahrávke Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania.

Prehrávanie nahrávky
prostredníctvom vstavaného
reproduktora iPhonu namiesto
prijímača

Klepnite na Reproduktor.

Orezanie nahrávky

Klepnite na

vedľa nahrávky a potom klepnite na Orezať. Potiahnite

okraje audio rozsahu a potom klepnite na pre prehratie ukážky. Ak je to
potrebné, upravte rozsah a potom uložte orezanú nahrávku klepnutím na
Orezať nahrávku. Orezané časti nie je možné obnoviť.