iPhone - O aplikácii Diktafón

background image

O aplikácii Diktafón

Vďaka aplikácii Diktafón môžete používať iPhone ako prenosné zariadenie určené na nahrávanie
zvuku pomocou vstavaného mikrofónu, mikrofónu iPhone slúchadiel alebo Bluetooth náhlavnej
sady, prípadne pomocou akéhokoľvek iného podporovaného externého mikrofónu. Pomocou
vstavaného mikrofónu je možné zaznamenávať len mono nahrávky, pomocou externého stereo
mikrofónu však môžete nahrávať aj stereo.

Poznámka: Externé mikrofóny musia byť navrhnuté pre konektor náhlavnej sady zariadenia
iPhone alebo pre Dock konektor. Podporované sú napríklad Apple slúchadlá a autorizované
príslušenstvo tretích strán označené logom Apple „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone)
alebo logom „Works with iPhone“ (Spolupracuje s iPhone).

Nahrávanie