iPhone - Nahrávanie

background image

Nahrávanie Klepnite na , alebo stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách. Klepnite na

pre pozastavenie, alebo na pre zastavenie nahrávania, prípadne stlačte stredné tlačidlo na

iPhone slúchadlách.

142

background image

Úprava úrovne nahrávania

Posuňte mikrofón bližšie k nahrávanému objektu, prípadne ho posuňte
ďalej od tohto objektu. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu nahrávania,
mala by sa najvyššia úroveň hlasitosti na indikátore hlasitosti pohybovať
medzi –3 dB a 0 dB.

Prehranie alebo stlmenie tónu
spustiť/zastaviť

Použite prepínač Zvoniť/Ticho na vašom iPhone. V niektorých oblastiach
budú zvukové efekty aplikácie Diktafón prehrávané aj keď je prepínač
Zvoniť/Ticho v polohe Ticho.

Používanie inej aplikácie počas
nahrávania

Stlačte tlačidlo Domov a otvorte aplikáciu. Ak sa chcete vrátiť do
aplikácie Diktafón, klepnite na červenú lištu v hornej časti obrazovky.