iPhone - Stanovenie smeru

background image

Stanovenie smeru, ktorým je otočený váš iPhone: Podržte iPhone vo vodorovnej polohe
(displej by mal byť v jednej rovine so zemou). Kurz sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky a v
spodnej časti sa zobrazia geografické súradnice aktuálnej polohy.

Prepínanie medzi skutočným
a magnetickým severom

Klepnite na .