iPhone - Používanie kompasu s aplikáciou Mapy

background image

Používanie kompasu s aplikáciou Mapy

Kompas vám umožňuje zobraziť vašu aktuálnu polohu a stanoviť kurz v aplikácii Mapy. Viac
informácií nájdete v časti „Vyhľadávanie lokalít“ na strane 106.
Zobrazenie aktuálnej polohy v aplikácii Mapy: Klepnite na v dolnej časti obrazovky
aplikácie Kompas. Spustí sa aplikácia Mapy a vaša aktuálna poloha bude označená modrou
značkou.

Zobrazenie smeru, ktorým ste
otočení

V aplikácii Mapy klepnite dvakrát na . Ikona sa zmení na . Presnosť
kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší, tým je presnosť
väčšia.

141

Kapitola 27

Kompas

background image

Diktafón

28