iPhone - O aplikácii Kompas

background image

O aplikácii Kompas

Vstavaný kompas zobrazuje smer, ktorým je otočený váš iPhone a geografické súradnice
vašej aktuálnej polohy. Môžete sa rozhodnúť, či má kompas ukazovať magnetický sever alebo
skutočný sever.

Dôležité:

Presnosť kompasu môže byť ovplyvnená magnetickým rušením alebo rušením

prostredia. Dokonca aj magnety v iPhone slúchadlách môžu spôsobiť odchýlku. Digitálny
kompas používajte len ako pomôcku pri základnej navigácii. Nespoliehajte sa naň pre presnom
určovaní polohy, vzdialenosti alebo smeru.

Ak sú pri zapnutí kompasu vypnuté lokalizačné služby, môžete byť požiadaný o ich zapnutie.
Kompas môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. Viac v časti „Lokalizačné
služby“ na strane 172.