iPhone - Kalibrácia kompasu

background image

Kalibrácia kompasu

Kompas je potrebné skalibrovať pred prvým použitím a potom príležitostne počas jeho
používania. iPhone vás na potrebu kalibrácie kompasu upozorní.
Kalibrovanie vstavaného kompasu: Opíšte s iPhone dráhu v tvare číslice osem.

140

background image

Stanovenie smeru