iPhone - Používanie kalkulačky

background image

Používanie kalkulačky

Používajte aplikáciu Kalkulačka rovnakým spôsobom, akým používate štandardnú kalkulačku.
Po klepnutí na plus, mínus, krát a delené sa okolo tlačidiel zobrazí biely kruh, ktorý znamená, že
bude vykonaná daná operácia.