iPhone - Vymazávanie videí z iPhonu

background image

Vymazávanie videí z iPhonu

Ak chcete na iPhone získať voľné miesto, môžete vymazať niektoré videá. Vymazaním videa zo
zariadenia iPhone (s výnimkou požičaného filmu) nevymažete video z vašej knižnice iTunes. Ak
je video v iTunes stále nastavené na synchronizáciu, môže sa znovu objaviť na iPhone.

Dôležité:

Ak zo zariadenia iPhone vymažete požičaný film, bude vymazaný definitívne a nie je

možné ho preniesť späť na váš počítač.
Vymazanie videa: V zozname videí prejdite prstom po vybranom videu smerom doľava alebo
doprava a klepnite na Vymazať.