iPhone - Vyhľadávanie videí

background image

Vyhľadávanie videí

Vyhľadávať môžete v názvoch filmov, TV seriálov a video podcastov na iPhone.
Vyhľadávanie vašich videí: Klepnutím na stavový riadok vo vrchnej časti obrazovky zobrazte
vyhľadávacie pole, klepnite naň a potom zadajte hľadaný text.

Videá môžete vyhľadávať aj z plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 30.