iPhone - Prehrávanie videí na TV

background image

Prehrávanie videí na TV

Videá môžete bezdrôtovo streamovať na váš TV prijímač prostredníctvom AirPlay a Apple TV,
prípadne môžete pripojiť iPhone k TV prijímaču pomocou niektorého z nasledujúcich káblov:

Adaptér Apple Digital AV a HDMI kábel (iPhone 4 alebo novšie modely)

Â

Kábel Apple Component AV

Â

136

Kapitola 25

Videá

background image

Kábel Apple Composite AV

Â

Adaptér Apple VGA a VGA kábel

Â

Apple káble, adaptéry a docky sú dostupné osobitne v mnohých oblastiach. Informácie o
miestnom distribútorovi Apple nájdete na adrese www.apple.com/store.
Streamovanie videí pomocou AirPlay: Spustite prehrávanie videa, klepnite na a v zozname
AirPlay zariadení vyberte Apple TV. Ak tlačidlo nie je zobrazené, alebo v zozname AirPlay
zariadení nemôžete nájsť zariadenie Apple TV, uistite sa, že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej
sieti ako váš iPhone. Viac informácií nájdete v časti „AirPlay“ na strane 34.

Počas prehrávania videa môžete opustiť aplikáciu Videá a používať iné aplikácie. Ak sa chcete
vrátiť k prehrávaniu na iPhone, klepnite na a vyberte iPhone.
Streamovanie videí pomocou kábla: Pripojte iPhone pomocou kábla k vášmu TV alebo AV
prijímaču a vyberte príslušný vstup.

Pripojenie pomocou AV kábla

Použite káble Apple Component AV, Apple Composite AV, prípadne iné
kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie so zariadením
iPhone. Tieto káble môžete použiť aj s príslušenstvom Apple Univerzálny
dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV prijímaču. Prehrávanie môžete
ovládať pomocou diaľkového ovládača docku.

Pripojenie pomocou adaptéra
Apple Digital AV (iPhone 4 alebo
novšie modely)

Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru zariadenia iPhone.
Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite
HDMI kábel. Ak nechcete, aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil,
pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový
port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru
zapojenému do elektrickej zásuvky.

Pripojenie pomocou VGA adaptéra Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho zariadenia iPhone.

Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV
prijímaču, projektoru alebo VGA displeju.

Adaptér Digital AV podporuje high-definition video až do veľkosti HD 720p so zvukom.

Po pripojení zariadenia iPhone 4S k TV prijímaču alebo projektoru pomocou adaptéra Apple
Digital AV alebo VGA je obrazovka iPhonu automaticky zrkadlená na externý displej s rozlíšením
až 1080p a videá sa prehrávajú s rozlíšením až 720p.

Obrazovku zariadenia iPhone 4S môžete na TV zrkadliť aj bezdrôtovo pomocou funkcie
Zrkadlenie AirPlay a zariadenia Apple TV. Viac v časti „AirPlay“ na strane 34.