iPhone - Prehrávanie požičaných videí

background image

Prehrávanie požičaných videí

Filmy si môžete požičať z iTunes Store a prehrávať si ich na vašom iPhone. Požičané filmy
si môžete stiahnuť priamo do zariadenia iPhone, alebo ich do zariadenia iPhone preniesť z
knižnice iTunes na vašom počítači. (Požičiavanie filmov nemusí byť dostupné vo všetkých
oblastiach.)

Platnosť požičaných filmov časom vyprší a po spustení prehrávania požičaného filmu máte
obmedzený čas na jeho dopozeranie. Zostávajúci čas je zobrazený vedľa názvu filmu. Po
vypršaní tohto času budú požičané položky vymazané. Pred požičaním filmu si pozrite v
iTunes jeho výpožičnú dobu. Viac informácií nájdete v časti „Kupovanie a požičiavanie videí“ na
strane 123.
Prehratie požičaného filmu: Klepnite na video, ktoré chcete prehrať. Ak vaše video nevidíte v
zozname, zrejme stále prebieha jeho sťahovanie.
Prenos požičaných filmov na zariadenie iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V
postrannom paneli iTunes vyberte iPhone, kliknite na Filmy a vyberte požičané filmy, ktoré
chcete preniesť. Váš počítač musí byť pripojený na internet. Filmy požičané na iPhone nie je
možné preniesť do počítača.

Na iPhone 3GS môžete prenášať požičané filmy medzi zariadením iPhone a vaším počítačom.
Na iPhone 4 môžete prenášať požičané filmy medzi zariadením iPhone a vaším počítačom len v
prípade, že boli požičané v iTunes na vašom počítači.