iPhone - Nastavenie automatického vypnutia

background image

iPhone môžete nastaviť tak, aby po určitom čase automaticky zastavil prehrávanie hudby alebo
videí.
Nastavenie automatického vypnutia: V aplikácii Hodiny klepnite na Časovač a švihnutím prsta
nastavte počet hodín a minút. Klepnite na Po uplynutí času a vyberte Uspať iPod, klepnite na
Nastaviť a ak chcete spustiť odpočítavanie klepnite na Štart.
Po vypršaní zadaného času sa na iPhone zastaví prehrávanie hudby alebo videí, zatvoria sa
všetky spustené aplikácie a zariadenie sa zamkne.