iPhone - Konvertovanie videí pre iPhone

background image

Konvertovanie videí pre iPhone

Okrem videí zakúpených na iTunes Store môžete do zariadenia iPhone, pridať aj iné videá,
napríklad tie, ktoré ste vytvorili pomocou iMovie na Macu, prípadne videá stiahnuté z internetu
a pridané do iTunes. Ak sa pri prenášaní videa z iTunes na iPhone zobrazí správa upozorňujúca
na to, že ho na iPhone nie je možné prehrať, môžete toto video konvertovať.
Konvertovanie videa do formátu vhodného pre iPhone: Vyberte video vo vašej knižnici iTunes
a vyberte Rozšírené > Vytvoriť verziu pre iPod alebo iPhone. Potom preneste konvertované
video na iPhone.

138

Kapitola 25

Videá