iPhone - Vyhľadávanie kontaktov

background image

Vyhľadávanie kontaktov

V aplikácii Kontakty na iPhone môžete vyhľadávať názvy, krstné mená, priezviská a názvy firiem.
Ak máte účet typu Microsoft Exchange, LDAP alebo CardDAV, môžete vyhľadávať aj kontakty
v týchto účtoch.
Vyhľadanie kontaktov: V aplikácii Kontakty klepnite na vyhľadávacie pole vo vrchnej časti
akéhokoľvek zoznamu kontaktov a zadajte hľadané slovo.

Vyhľadanie kontaktov v GAL

Klepnite na Skupiny, potom klepnite na Adresáre v spodnej časti zoznamu
a zadajte hľadané slovo.

Vyhľadanie na LDAP serveri:

Klepnite na Skupiny, potom klepnite na názov LDAP servera a zadajte
hľadané slovo.

Vyhľadanie na CardDAV serveri

Klepnite na Skupiny, potom klepnite na vyhľadávateľnú CardDAV skupinu
v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo.

Uloženie kontaktných údajov
z GAL, LDAP alebo CardDAV
servera

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete pridať a potom klepnite na Pridať
kontakt.

Kontakty je možné vyhľadávať aj pomocou vyhľadávania dostupnom z hlavnej plochy. Viac v
časti „Vyhľadávanie“ na strane 30.