iPhone - Synchronizácia kontaktov

background image

Synchronizácia kontaktov

Kontakty môžete pridávať nasledovnými spôsobmi:

V iTunes synchronizujte kontakty z účtov Google alebo Yahoo!, prípadne ich synchronizujte

Â

s aplikáciami na vašom počítači. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.
Používajte iCloud kontakty. Viac v časti „

Â

iCloud“ na strane 17.

Nastavte si na vašom iPhone účet Microsoft Exchange s povolenými kontaktmi. Viac v časti

Â

„Účty a nastavenia aplikácie Kontakty“ na strane 133.
Nastavte si LDAP alebo CardDAV účet a pristupujte k firemným alebo školským adresárom.

Â

Viac v časti „Účty a nastavenia aplikácie Kontakty“ na strane 133.
Pridajte kontakt priamo na iPhone. Viac v časti „

Â

Pridávanie a upravovanie kontaktov“ na

strane 132.
Naimportujte si kontakty zo SIM karty (GSM). Viac v časti „

Â

Účty a nastavenia aplikácie

Kontakty“ na strane 133.

131