iPhone - Pridávanie a upravovanie kontaktov

background image

Pridávanie a upravovanie kontaktov

Pridanie kontaktu na iPhone: Klepnite na Kontakty a potom klepnite na . Ak tlačidlo nie je
zobrazené, uistite sa, že sa nejedná o zoznam kontaktov typu LDAP, CardDAV alebo GAL.

Vymazanie kontaktu

V Kontaktoch vyberte kontakt a klepnite na Upraviť. Klepnite na Vymazať
kontakt v spodnej časti obrazovky.

Pridanie kontaktu pomocou
numerickej klávesnice

Klepnite na Klávesnica, zadajte číslo a potom klepnite na

. Potom

klepnite na Vytvoriť nový kontakt alebo na Pridať ku kontaktu a vyberte
kontakt.

Vloženie krátkej pauzy (dve
sekundy) do čísla

Klepnite na

a potom na Pauza. Telefónne systémy môžu vyžadovať

jednu alebo viac páuz v telefónnom čísle, napríklad pri vytáčaní čísla
s klapkou. Pri ukladaní čísla sa každá medzera zobrazí ako čiarka.

Vloženie dlhej pauzy do
telefónneho čísla

Klepnite na

a potom na Čakať. Pri ukladaní čísla sa dlhá medzera

zobrazí vo forme dvojbodky. Počas vytáčania takéhoto čísla iPhone po
dosiahnutí dvojbodky pozastaví vytáčanie a počká, kým klepnete na
Vytočiť.

Pridanie čísla nedávno prijatého
hovoru medzi kontakty

Klepnite na Posledné a potom klepnite na

vedľa čísla. Potom klepnite

na Vytvoriť nový kontakt, alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte
kontakt.

Úprava kontaktných údajov: Vyberte kontakt a klepnite na Upraviť.

Pridanie nového poľa

Klepnite na

Pridať pole.

Pridanie Twitter mena kontaktu

Klepnite na

Pridať pole a potom klepnite na Twitter.

Zmena popisu poľa

Klepnite na popis a vyberte iný popis. Ak chcete pridať nový popis,
prejdite na koniec zoznamu a klepnite na Pridať popis.

Zmena zvonenia lebo textu správy
kontaktu

Klepnite na pole zvonenie alebo zvuk správy a vyberte nový zvuk.
Predvolené zvonenie a zvuk správy sú špecifikované v Nastavenia > Zvuky.

132

Kapitola 24

Kontakty

background image

Vymazanie položky

Klepnite na

a potom na Vymazať.

Priradenie fotky ku kontaktu

Klepnite Pridať fotku, prípadne klepnite na existujúcu fotografiu. Môžete
spraviť fotku pomocou fotoaparátu alebo použiť existujúcu fotku.
Ak chcete importovať fotky z Twitter profilu kontaktu, prejdite do
Nastavenia > Twitter. Prihláste sa do vášho Twitter účtu a klepnite na
Aktualizovať kontakty.