iPhone - O aplikácii Kontakty

background image

O aplikácii Kontakty

Aplikácia Kontakty vám umožňuje jednoducho pristupovať k zoznamom kontaktov z vášho
osobného, firemného a organizačného účtu a upravovať tieto zoznamy. Môžete vyhľadávať
kontakty vo všetkých skupinách a vďaka automatickému prístupu k informáciám v aplikácii
Kontakty je odosielanie emailov jednoduché a rýchle.

Zavolať

Odoslať email.

Odoslať textovú

správu.

Uskutočniť FaceTime

videohovor.

Zobraziť mapu

a získať trasu.