iPhone - Jednotné kontakty

background image

Jednotné kontakty

Pri synchronizácii kontaktov s viacerými účtami sa môže stať, že jedna osoba bude mať
viacero záznamov vo viacerých účtoch. Aby ste predišli zobrazovaniu prebytočných kontaktov
v zozname všetkých kontaktov, sú kontakty s rovnakým krstným menom a priezviskom
prepojené a zobrazené ako jediný jednotný kontakt. Pri prezeraní jednotného kontaktu sa
v hornej časti obrazovky zobrazí nadpis Jednotné info.
Prepojenie kontaktu: Klepnite na Upraviť, potom klepnite na a vyberte kontakt.

Ak prepojíte kontakty, ktoré nemajú rovnaké krstné meno alebo priezvisko, mená
individuálnych kontaktov nebudú zmenené. Na jednotnej vizitke sa však zobrazí len jedno
meno. Ak chcete vybrať meno, ktoré sa zobrazí pri prezeraní jednotnej vizitky, klepnite na
prepojenú vizitku s preferovaným menom a potom klepnite na Použiť toto meno pre jednotnú
vizitku.

Zobrazenie kontaktných údajov zo
zdrojového účtu

Klepnite na jeden zo zdrojových účtov.

Rozpojenie kontaktu

Klepnite na Upraviť, potom klepnite na

a nakoniec na Rozpojiť.

Prepojené kontakty nie sú zlúčené. Ak upravíte informácie v jednotnom kontakte alebo doň
pridáte informácie, budú tieto zmeny prekopírované do každého zdrojového účtu, v ktorom
tieto informácie existujú.