iPhone - Účty a nastavenia aplikácie Kontakty

background image

Účty a nastavenia aplikácie Kontakty

Môžete pridávať účty pre kontakty a upraviť spôsob radenia a zobrazovania mien kontaktov.
Pridanie účtu aplikácie Kontakty: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a klepnite
na Pridať účet.

Ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Kontakty, prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty,
kalendáre, kde môžete upravovať nasledovné možnosti:

Nastavenie poradia kontaktov

Klepnite na Zoradiť podľa pre radenie podľa krstného mena alebo podľa
priezviska.

Nastavenie zobrazovania
kontaktov

Klepnite na Poradie a vyberte zobrazovanie podľa krstného mena alebo
podľa priezviska.

Importovanie kontaktov zo SIM
karty

Klepnite na Importovať zo SIM karty.

Nastavenie vizitky Moje info

Klepnite na Moje info a v zozname vyberte vizitku s vaším menom
a informáciami.
Vizitku Moje info používa Siri a ďalšie aplikácie. Pomocou polí Súvisiaci
ľudia definujte svoj vzťah s kontaktami, takže Siri bude vedieť reagovať na
vaše žiadosti typu „call my sister“.

133

Kapitola 24

Kontakty

background image

Nastavenie predvoleného účtu pre
kontakty

Klepnite na Predvolený účet a potom vyberte účet. Do tohto budú
ukladané všetky nové kontakty, v ktorých pri vytvorení nešpecifikujete
účet.

Ak chcete, aby boli vaše
kontakty aktuálne na vašich iOS
zariadeniach a počítačoch, použite
iCloud.

Prejdite do Nastavenia > iCloud a potom zapnite možnosť Kontakty. Viac v
časti „iCloud“ na strane 17.

134

Kapitola 24

Kontakty

background image

Videá

25