iPhone - Vymazávanie aplikácií

background image

Vymazávanie aplikácií

Aplikácie nainštalované z App Store môžete vymazať. Ak vymažete aplikáciu, budú dáta
súvisiace s danou aplikáciou taktiež vymazané.
Vymazanie aplikácie zakúpenej v App Store: Podržte prst na akejkoľvek ikone aplikácie na
ploche, až kým sa nezačne triasť a potom klepnite na . Keď skončíte s vymazávaním aplikácií,
stlačte tlačidlo Domov .

Viac informácií o vymazávaní všetkých aplikácií, dát a nastavení nájdete v časti „Vymazať celý
obsah a nastavenia“ v častistrana 180.

Akúkoľvek aplikáciu, ktorú ste si zakúpili v App Store, si môžete bezplatne stiahnuť.

Stiahnutie vymazanej aplikácie

V App Store klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) a potom klepnite na
„Purchased“ (Zakúpené). Klepnite na aplikáciu a potom klepnite na
„Install“ (Inštalovať).

129

Kapitola 23

App Store