iPhone - O aplikácii App Store

background image

O aplikácii App Store

Aplikácia App Store vám umožňuje vyhľadávať, prezerať, recenzovať, kupovať a sťahovať
aplikácie z App Store priamo do vášho zariadenia iPhone.

Ak chcete používať App Store, musí byť iPhone pripojený na internet. Viac v časti „Sieť“ na
strane 175. Na nakupovanie aplikácií taktiež potrebujete Apple ID (nemusí byť dostupné vo
všetkých oblastiach). Viac v časti „Nastavenia Store“ na strane 130.

Poznámka: Služba App Store nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach a jej obsah sa môže
líšiť v závislosti od oblasti. Zmena funkcií je vyhradená.