iPhone - O aplikácii Kiosk

background image

O aplikácii Kiosk

Aplikácia Kiosk slúži na organizáciu predplatených novín a časopisov. Tieto sú usporiadané
v regáli, takže k nim môžete rýchlo a jednoducho pristupovať. Aplikácie typu Kiosk sa zobrazia
priamo v regáli a akonáhle je dostupné nové číslo, upozorní vás naň odznak. Do zariadenia
iPhone sú doručované automaticky.

Vyhľadanie aplikácii typu Kiosk: Klepnite na Kiosk pre zobrazenie regálu a potom klepnite na
Store.

Zakúpená aplikácia typu Kiosk bude kvôli jednoduchému prístupu automaticky pridaná do
regálu. Po stiahnutí aplikácie ju otvorte a zobrazíte tak jednotlivé čísla a možnosti odoberania.

Odoberania sú nákupy v rámci aplikácií, ktoré sú účtované na váš účet. Viac v časti „Nastavenia
Store“ na strane 130.

Ceny sa môžu líšiť a aplikácie typu Kiosk nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.