iPhone - Čítanie najnovších čísiel

background image

Čítanie najnovších čísiel

Po vydaní nového čísla denníka alebo časopisu ho aplikácia Kiosk po pripojení k Wi-Fi stiahne
a upozorní vás naň zobrazením odznaku na ikone. Ak si chcete prečítať nové číslo, otvorte Kiosk
a vyhľadajte aplikácie označené ako Nové.

Každá aplikácia spravuje vydania vlastným spôsobom. Informácie o vymazávaní, vyhľadávaní
a prácou s jednotlivými číslami nájdete v pomocníkovi danej aplikácie v App Store. Aplikáciu
Kiosk nie je možné odstrániť z regálu a taktiež nie je možné na regál vložiť iné typy aplikácií.

126

background image

Vypnutie automatického sťahovania: Prejdite do Nastavenia > Store a vypnite automatické
sťahovanie pre danú publikáciu.

127

Kapitola 22

Kiosk

background image

App Store

23