iPhone - Zobrazenie stavu sťahovaných položiek

background image

Na obrazovke „Downloads“ (Stiahnuté) je zobrazený priebeh sťahovania položiek a naplánované
sťahovania, vrátane predplatených položiek.
Zobrazenie stavu sťahovaných položiek: Klepnite na „Downloads“ (Stiahnuté) (ak táto možnosť
nie je zobrazená, klepnite najprv na Viac).

Predplatené položky nie sú po vydaní automaticky stiahnuté. Vráťte sa na obrazovku
„Downloads“ (Stiahnuté), ak chcete spustiť sťahovanie položky.

Stiahnutie predobjednanej
položky

Klepnite na položku a potom klepnite na

.

Ak bolo sťahovanie prerušené, bude pokračovať po pripojení na internet. V prípade, že otvoríte
iTunes na vašom počítači, bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes
(počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID).