iPhone - Zobrazenie informácií o účte

background image

Zobrazenie informácií o účte

Ak si chcete na iPhone zobraziť informácie o vašom Apple ID na iTunes Store, klepnite na vaše
Apple ID (v spodnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie iTunes Store). Prípadne prejdite do
Nastavenia > Store a klepnite na Zobraziť Apple ID. Ak si chcete prezerať informácie o vašom
účte, musíte byť prihlásení. Viac v časti „Nastavenia Store“ na strane 130.