iPhone - Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií

background image

Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií

Prezeranie obsahu: Klepnite na niektorý z typov obsahu, ako je „Music“ (Hudba) alebo „Videos“
Videá. Prípadne prehliadajte ďalší obsah klepnutím na „More“ Viac.

122

background image

Vyhľadávanie obsahu:

Klepnite na „Search“ (Vyhľadať) (ak možnosť Vyhľadať nie je zobrazená,
klepnite najprv na Viac), klepnite na vyhľadávacie pole, zadajte jedno
alebo viac slov a nakoniec klepnite na Hľadať.

Nakupovanie, recenzovanie
alebo informovanie priateľov
o položkách

Klepnutím na položku v zozname zobrazíte viac informácií na jej
obrazovke Info.

Prezeranie odporúčaní interpretov
a priateľov

Klepnutím na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená, klepnite najskôr
na Viac) zistite, čo je nové u vašich obľúbených interpretov, prípadne
zobrazte hudbu, ktorú odporúčajú vaši priatelia. Viac informácií nájdete
v časti „Sledovanie interpretov a priateľov“ na strane 124.