iPhone - Streamovanie alebo sťahovanie podcastov

background image

Streamovanie alebo sťahovanie podcastov

V iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať video podcasty priamo z internetu (táto funkcia
je známa aj ako streaming). Audio alebo video podcast si môžete aj stiahnuť.
Streamovanie podcastu: Klepnutím na Podcast (ak táto možnosť nie je zobrazená, klepnite
najprv na Viac) si môžete prezerať podcasty v iTunes Store.

Videopodcasty sú označené ikonou videa .

Stiahnutie podcastu:

Klepnite na tlačidlo „Free“ (Zdarma) a potom klepnite na „Download“
(Stiahnuť). Stiahnuté podcasty sa zobrazia v playliste Podcasty.

Vypočutie alebo prehrávanie
stiahnutého podcastu

V aplikácii Hudba klepnite na Podcasty (ak táto možnosť nie je zobrazená,
klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na podcast. Video podcasty sa
zobrazia medzi videami.

Získanie ďalších epizód
stiahnutého podcastu

V zozname podcastov v aplikácii Hudba klepnite na podcast a potom
klepnite na Viac epizód.

Vymazanie podcastu

V zozname podcastov v aplikácii Hudba prejdite prstom po podcaste
doľava alebo doprava a potom klepnite na Vymazať.

124

Kapitola 21

iTunes Store

background image

Zobrazenie stavu sťahovaných položiek